<kbd id="dds4ss3n"></kbd><address id="e8p6teua"><style id="066d4xne"></style></address><button id="vupoiwy0"></button>

     年度活动调查2019

     今年11(数据截至31/12/19)

     目的地catmose
     博乐棋牌下载91
     继续教育72
     就业/培训nvq2 +5
     Employed > 20 Hours No Training1
     NEET1
     未知3
     174

     通过院校和课程的年度活动调查2019

     今年11 - catmose大学(数据截至31/12/19)

     学校博乐棋牌下载 - 一个水平

     哈林顿 - 57
     奥克姆学校 - 3
     阿宾汉姆学校 - 1
     mv16 - 27
     其他地区的学校 - 3

     进一步教育(72)

     新的大学斯坦福= 54
     3级 
     (20)
     一个级别 - 3
     业务 - 6
     表演艺术 - 3
     公共服务 - 2
     Health & Social Care – 2
     摄影 - 1
     育儿 - 2
     体育科学为1

     2级 (19)
     电工研究 - 3
     电气安装 - 1
     运动 - 1
     Art & Design – 2
     Health & Social Care – 2
     Travel & Tourism - 1
     育儿 - 2
     业务 - 2
     媒体化妆 - 4
     动物管理 - 1

     1级 (14)
     动物管理 - 1
     Carpentry & Joinery – 5
     水暖 - 1
     Health & Social Care - 1
     MV机械师 - 4
     砖 - 1
     建设 - 1

     入门级3 (1) - 通路 - 1

     Brooksby先生麦尔登学院= 13
     3级 
     (6)
     育儿 - 1
     表演艺术 - 1
     动物管理 - 4

     2级 (6)
     马术研究 - 3
     Health & Social Care - 1
     运动 - 1
     美容疗法 - 1

     入门级3 (1)
     生活技能 - 1

     葛量洪 – 3级
     科学  1

     拉夫堡大学 – 3级
     运动 - 1

     其他地区高校 = 3 - 3级
     一个级别 - 1
     表演艺术 - 1
     GCSE  - 1

     部分时间学习 (1) - 个人发展

     就业/培训nvq2 +(5) 

     NVQ 3个事件协调员 - 1
     NVQ 2 Health & Social Care - 1
     NVQ 2美发 - 1
     NVQ 2 MV机械 - 1
     NVQ 2水暖 - 1

     Employed > 20 Hours No Training (1) - 汽车valeting

     NEET(1)

     未知(3)

     总= 174

       <kbd id="5lndiplh"></kbd><address id="jc15p2uz"><style id="myspz6tm"></style></address><button id="puznwfc2"></button>